Ang among team

Niadtong Septembre 2021, giimbitar mi nga magtuon sa Alibaba headquarters sa Hangzhou Ang paggawas aron magtuon ug dugang makatabang sa pagpalambo sa panghunahuna sa team ug pagpalambo sa among abilidad.

Niadtong Septembre 2021, giimbitar mi nga magtuon sa Alibaba headquarters sa Hangzhou Ang paggawas aron magtuon ug dugang makatabang sa pagpalambo sa panghunahuna sa team ug pagpalambo sa among abilidad.